Login to UKIM

Поради сигурносни причини ве молиме да не заборавите да се одјавите и да го затворите вашиот пребарувач по завршувањето на работата со апликациите.

Централниот автентикациски сервис овозможува најава на повеќе веб страници со само едно внесување на вашето корисничко име и вашата лозинка. По успешната најава, добивате билет во вашиот прелистувач со можност за најава на сите веб страници кои го користат овој сервис. Внимавајте: билетот за најава се чува во вашиот интернет пребарувач се додека целосно не го затворите (сите прозорци).

Најавата на централниот автентикациски сервис е со корисничко име од обликот: ime.prezime@[fakultet].ukim.mk или ime.prezime@students.[fakuletet].ukim.mk каде [fakultet] е кратенката за вашиот факултет. За да го дознаете вашето корисничко име искористете ја следната страна во која треба да го внесете email адресата со која досега се најавувавте на iKnow. Го заборавив корисничкоти име?

Откако ќе го дознаете вашето корисничко име, за промена на лозинка посетете ја страната: Заборавена лозинка?

Сервисот е наменет само за студентите и вработените на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.